Sme tu už 25 rokov a radi by sme sa Vám poďakovali za vyslovenú dôveru v naše schopnosti, kvalitu produkcie a profesionalitu nášho pracovného tímu. Spoločnosť ROSS s. r. o. bola založená dňa 26. 03. 1992. Svoju pôsobnosť začínala v prenajatých priestoroch a dnes disponuje vlastnými priestormi so špičkovými technológiami, pričom dáva prácu viac ako 170 zamestnancom. Preto naše poďakovanie patrí hlavne Vám. Ceníme si Vašu prejavenú dôveru, podporu a vzájomnú spoluprácu. Aj vďaka Vašim predstavám napredujeme. Tešíme sa na nové výzvy!