In-store reklama aj tento rok 2019 obsadila prvú priečku v celkovom pozitívnom vnímaní reklamy u zákazníkov. Je zrejmé, že ľudia sú ovplyvnení reklamou v mieste predaja, čo potvrdzujú aj výsledky prieskumu, ktorý monitoruje postoj verejnosti k reklame.

 

Zadávateľom výskumu bola Česká marketingová spoločnosť (ČMS), v spolupráci s asociáciou POPAI CE a Českým združením pre značky (ČSZV). Výskum realizovala výskumná agentúra PPM Factum Reserch na reprezentatívnej vzorke 1 000 zástupcov českej populácie. Tento rok bol výskum robený prostredníctvom metódy CAWI omnibus, zasiahnutá tak bola aj tzv. online populácia. Do výskumu bola zahrnutá aj ATL reklama – reklama na internete, sociálnych sieťach, letákoch, product placement a aj outdoorova reklama.

Krivka presýtenosti reklamou na internete ma oproti minulému roku stúpajúcu tendenciu. Dá sa porovnať s reklamou na súkromných televíznych staniciach. Je to spôsobené zrejme tým, že reklamy pôsobia na ľudí v momente, kedy sa venujú inej činnosti a nechcú byť obťažovaný. Pri sledovaní obľúbenej relácie, vyhľadávaní informácií na internete, či počúvaní hudby na hudobnom serveri.

Čím to je, že in-store reklama triumfovala nad inými typmi médií?

Reklama v mieste predaja totiž zákazníkov neobťažuje. Veľakrát ju zákazník nevníma ani ako propagáciu daného výrobku, skôr sa pre neho stáva vítaným pomocníkom pri nákupnom rozhodovaní, inšpiráciou a vodítkom pre správne zorientovanie. Ponuka v mieste predaja môže zákazníkovi vsugerovať potrebu daný výrobok mať, aj keď v skutočnosti nezastupuje žiadnu položku v jeho nákupnom zozname. Dalo by sa to nazvať akýmsi podprahovým vnímaním, keď prechádza okolo vystaveného tovaru a uvedomí si, že konkrétny výrobok mu doma dochádza a mohol by ho doplniť, prípadne vyskúšať nový.

Dôkazom pozitívneho vnímania in-store reklamy sú predovšetkým ochutnávky, ktoré sa stávajú veľmi vítané, veľakrát aj najvyhľadávanejšie. S jej intenzitou je spokojná polovica respondentov. Tretina populácie by dokonca uvítala častejší výskyt ochutnávok na predajniach. Ide o bezprostrednú formu komunikácie medzi zákazníkom a predávajúcim. Výrobok si môžu vyskúšať, či ochutnať a v prípade spokojnosti okamžite zakúpiť. Pre inšpiráciu Vám ponúkame originálne in-store prezentačné produkty, ktoré vyrábala spoločnosť Ross:

V kategórii in-store reklamy sa na prvom mieste v rebríčku presýtenosti reklamou umiestnili digitálne obrazovky. Až 34% opýtaných vyslovilo nízku toleranciu voči tomuto typu reklamy. Z tohto zistenia vyplýva, že in-store obrazovky sú stále vnímané ako nástroj reklamy v mieste predaja, no zákazníci ich nepovažujú za prostriedok, ktorý im pomáha pri nákupe.

Aká by mala byť reklama? Aké požiadavky spotrebiteľ?

Všeobecne je preferovaná reklama, ktorá podáva pravdivé informácie zrozumiteľnou a originálnou formou. Ďalšie vlastnosti, ktorým spotrebiteľ prikladá veľkú dôležitosť sú: slušnosť, nevtieravosť a nepoužívanie násilia.

V Rosse sa neustále vzdelávame v oblasti nových trendov a aj takéto výskumy nás posúvajú vpred, aby sme čo najpresnejšie porozumeli zákazníckym očakávaniam a vytvorili pre Vás efektívnu reklamu na mieru. Neváhajte nás kontaktovať: ross@ross.sk

 

 

Zdroj: Tlačovú správu s vybranými výsledkami prieskumu Česi a Reklama 2019 tu.