Ross se podílí na dalším zajímavém projektu. Rakouská společnost STOP SHOP, značka maloobchodních parků ve střední a východní Evropě, si nás vybrala jako výhradního dodavatele nového označení poboček na Slovensku.


Výjimečnost realizace není jen v rozměrech samotných světelných a nesvětelných znaků, ale i v logistice transportů a komplexním zabezpečení rebrandingu provozů v krátkém čase, což je možné dosáhnout pouze při plnohodnotném technologickém vybavení a flexibilním plánování výrobních kapacit. Ani složitost tohoto projektu nás nezaskočila. Při značení pracujeme s nadrozměrnými reklamami, které umisťujeme na pylony před obchodní centra. Montáže a instalace světelných i nesvětelných reklam se provádějí ve výškách, proto je nezbytná kromě zvýšené montážní náročnosti i různá zvedací technika, která je vždy optimalizována na podmínky daného provozu.

Obchodní centra, orientující se na zákazníka, nabízejí různé služby, jako například zelené hřiště, dětská centra, restaurace a mnohé jiné. Proto pro STOP SHOP vyrábíme i označení s piktogramy, které jsou dobře viditelné a srozumitelné.