Je veľa komunikačných kanálov, ktorými je možné komunikovať so zákazníkom. Pozrite sa na trhový podiel hlavných komunikačných médií na základe národného prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť MEDIAN SK, s. r. o. v spolupráci s anglickou spoločnosťou Kantar Media – MML-TGI® (Market & Media & Lifestyle – Target Group Index ®). Výskum prebiehal v termíne od 9.1.2017 do 25.6.2017. Prieskum bol realizovaný na vzorke 4 133 respondentov, občanov Slovenskej republiky vo veku 14 – 79 rokov.

Na základe výsledkov z celonárodného výskumu môžete rýchlo zistiť, ktoré médium spotrebiteľ preferuje a tak cieliť svoj marketing do správnych médií. Je dôležité sledovať, aké médiá sú najviac preferované u zákazníka aby sa maximalizovali účinky propagácie.

Rádio

V 1. a 2. kvartáli 2017 dosiahlo Rádio Expres a Rádio Slovensko najvyšší podiel na trhu v počúvateľnosti rádií (až 22 %). Nasleduje Fun rádio s 12% podielom, Rádio Europa 2 a Rádio Regina s ôsmimi percentami.7% podiel dosiahlo Rádio Jemné. Rádio Vlna 6 %. Ostatné rozhlasové stanice sú zaradené do 15 % podielu.

 

 

 

Televízia

Sumárna sledovanosť všetkých slovenských televízií je 81%. Televíziu v 1. a 2. kvartáli 2017 celkovo sledovalo takmer 4 mil. divákov. Najvyššie percento zo sledovanosti televíznych staníc dosiahla Televízia Markíza – 41%. Sledovanosť na úrovni 32 % zaznamenala TV JOJ, za ňou sa umiestnila Jednotka s 25 %. Ostatné 2 %.

Tlač

Prieskum vychádza z premennej ,,čítal(a) som posledné vydanie“ z jednotlivých periodík v 1. a 2. kvartáli 2017. Ide o celoštátne periodiká vydávane v danom období.

 

 

 

 

Až 28 % populácie číta denníky. Medzi najčítanejšie denníky patrí Nový čas s 15 %, nasleduje Pravda a Sme so 6 %, Plus jeden deň 5% a Šport so 4 %.

35 % populácie číta týždenníky. Najčítanejší týždenník je Plus 7 dní s 8% podielom, nasleduje Báječná žena, Život a Nový čas pre ženy (6 %). 4 % obyvateľstva SR číta Eurotelevíziu. Katolícke noviny a Slovenka zaberajú 3% podiel. Regionálne noviny majú rovnako veľké zastúpenie. Predstavujú približne 9 %.

Dvojtýždenníky majú najmenší podiel len 13 %. Populácia vo veku 14 – 79 rokov najčastejšie preferuje tituly TV max s 5 % podielom na trhu. Nasleduje Tele plus s 2 %.

Prieskum ukazuje na to, že spotrebiteľ naviac číta mesačníky. Najčítanejšou tlačovinou sú na Slovensku mesačníky s podielom 41 %. S najväčším podielom sa nachádza časopis Záhradkár a Zdravie (7 %). Nasledujú mesačník Eva a EMMA s 5 % podielom. Ako ďalší mesačník sa umiestnil Nový čas Krížovky s 3 %. Rovnako 3 % zastupujú mesačníky Auto magazín a Evita magazín.