Spoločnosť Ross si prostredníctvom oprávnenej organizácie NATUR-PACK, a. s. plní vyhradené povinnosti vo vzťahu k odpadom z obalov uvedených na trh v SR v súlade s platnou legislatívou.